khonkean.com

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม[3]

จังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลจาก. https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดขอนแก่น

khonkean.com จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น, ที่พัก, รีสอร์ท, ร้านอาหาร และสถานที่สำคัญต่าง ๆ และจะเปิดโอกาสในให้เจ้าของกิจการในจังหวัดขอนแก่น ได้โปรโมทธุรกิจ หรือร้านค้าตัวเอง ในราคาที่จับต้องได้

  • จ่ายเพียงครั้งเดียว 2,000 บาท
  • ลูกค้าจะหน้าเพจที่ต่อท้ายเว็บไซต์ https://www.khonkean.com/xxxxx จำนวน 1 หน้า
  • สามารถอัพเดตข้อมูลได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ

สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-597-9297 (คุณกุ้ง)
อีเมล์. mr@kung.vip
เว็บไซต์. https://www.khonkean.com