55555.biz

555 เป็นเลขที่แสดงถึงความตลกและอารมณ์ดี การที่เว็บไซต์เรา 55555.biz มีเลข 5 ถึง 5 ตัว ก็น่าจะเป็นอะไรที่โคตรจะมีความสุขเลยว่าไหมครับ

ว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจแล้ว ก็นามสกุลมันคือ .biz หรือ business ผมก็จะนำโดเมนนี้มาใช้งานด้านธุรกิจของตัวเอง รวบรวมสิ่งที่ผมทำทั้งหมด การทำธุรกิจอาจจะไม่ได้มาซึ่งโชคชะตา แต่มักจะมากับความพยายามที่มากพอ และการระยะในการทำสิ่งที่ตนชอบและรักมัน..

จึงเชื่อมันในสิ่งที่ทำ และตัดสินใจทำมันเลยอย่าได้รอ..